Contact us


Customer service

Hangzhou Chengyue Lighting Technology Co., LTD.

NO.2, Yaojia Road
Gouzhuang Industrial park
Liangzhu Town, Yuhang District
Hangzhou, China

+86 571 89006588
+86 571 89008566 zhou@cncylt.com